Agendapunten volgende vergadering

Agendapunten openbaar gedeelte OCMW-Raad van 22 maart 2018

Secretariaat

1.      Goedkeuring van de notulen van de Openbare Zitting van 22 februari 2018

2.      Mandaat voor de buitengewone algemene vergadering - Interleuven

 

HRM

3.      Kaderwijziging facilitaire dienst

4.      Kaderwijziging dienst personeel en organisatie P&O

5.      Kaderwijziging n.a.v. overdracht medewerkers van OCMW naar Zorg Leuven / (verslag volgt)

6.      Overdracht medewerkers van OCMW naar Zorg Leuven

7.      Wijziging functiebeschrijving hoofdboekhouder

 

Patrimonium

8.      Vraag tot principiële beslissing om onderhands te verkopen aan Natuurpunt vzw: verschillende percelen gelegen te Leuven (Korbeek-Lo), Lubbeek (Binkom) en Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge)

9.      Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: verschillende percelen te Bierbeek en Hoegaarden

 

Centrale Aankoopdienst

10.    OL-FCD-2017-155 - Ondersteuning van personen met een eigen inburgeringservaring - gunning

11.    OL-FCD-2017-154 - Integrale begeleiding van de meest kwetsbare vluchtelingen - gunning

 

Coördinatie Sociale Dienst

12.    Toelichting lokale huurpremie en huursubsidie

 

Varia

V1.    Varia

 

 

Koen Wuyts                                                                        Herwig Beckers

secretaris                                                                            voorzitter