Agendapunten volgende vergadering

Agendapunten openbaar gedeelte OCMW-Raad van 23 november 2017

Secretariaat

1.      Goedkeuring van de notulen - openbare zitting van 19 oktober 2017

2.      Interleuven - statutenwijziging

3.      Wijziging statuten Zorg Leuven

4.      Goedkeuring vergaderkalender 2018

 

Patrimonium

5.      Vraag tot definitieve goedkeuring om openbaar te verkopen: verschillende percelen landbouwgrond te Nevele en Aalter - wijziging instrumenterend notaris

 

Budgetten en Meerjarenplanning

6.      Meerjarenplan 2014 - 2020

7.      Budget 2018

 

Varia

V1.    Varia

 

Koen Wuyts                                                                        Herwig Beckers

secretaris                                                                            voorzitter