Agendapunten volgende vergadering

Agendapunten openbaar gedeelte OCMW-Raad van 23 augustus 2018

Secretariaat

1. Goedkeuring van de notulen van de Openbare Zitting van 05 juli 2018

Patrimonium

2. Vraag tot principiële beslissing: overdracht van woningen gelegen aan Brabançonnestraat tussen OCMW Leuven en Zorg Leuven. 

3. Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: verschillende percelen landbouwgrond gelegen te Huldenberg en Tervuren. 

4. Kruisheide ZN te Keerbergen (WM 2): Vraag tot aanpassing schattingsprijzen loten 3 & 4 en goedkeuring bod op lot 4 

Centrale aankoopdienst

5. OL-FCD-2018-029 - Studieopdracht infrastructuur OCMW-site
Goedkeuring gunning 

Coördinatie sociale dienst

6. Projectoproep gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden 

Financiële dienst

7. Herziening 9 - Mjp OCMW 

8. Budgetwijziging 2 - 2018 

Varia

V1.    Varia

 

Geertrui Vanloo                                                          Herwig Beckers
adjunct-algemeendirecteur                                      voorzitter