Agendapunten volgende vergadering

Agendapunten openbaar gedeelte OCMW-Raad van 22 november 2018

Secretariaat

1. Goedkeuring van de notulen van de Openbare Zitting van 18 oktober 2018

2. Mandaat voor de buitengewone algemene vergadering - Interleuven

Patrimonium

3. Vraag tot definitieve goedkeuring om 5 loten bouwgrond te verkopen aan AGSL om in te zetten in het kader van betaalbaar wonen. 
 
4. Inhuurname woning in het kader van noodhuisvesting 
 
5. Vraag tot definitieve beslissing om te ruilen: woningen Brabançonnestraat 62 - 64 - 66 

Centrale aankoopdienst

6. Raamcontract verzekeringen - delegatie Stad Leuven / (verslag volgt)
 
7. Raamcontract bewaking en veiligheid - delegatie AGSL / (verslag volgt)

Coördinatie sociale dienst

8. Personeelsformatie – kaderwijziging sociale dienst - uitbreiding n.a.v. Sociale Maribel 2018-2019 – Goedkeuring 

Financiële dienst

9. Delegatiebeslissing raamovereenkomst schilderwerken 
 
10. Delegatiebeslissing raamovereenkomst elektriciteitswerken en gestructureerde bekabeling 

Budgetten en meerjarenplanning

11. Budget en eenjarig meerjarenplan - 2019 
 
12. Budgetwijziging 3 - 2018 

Varia

V1.    Varia

 

Gust Vriens                                                                 Herwig Beckers
algemeen directeur                                                   voorzitter