Agendapunten volgende vergadering

Agendapunten openbaar gedeelte OCMW-Raad van 24 mei 2018

 

Secretariaat

1.      Goedkeuring van de notulen van de Openbare Zitting van 19 april 2018

2.      Aanpassing Huishoudelijk Reglement - OCMW Leuven

3.      Beroepsprocedure RvS - oprichting zorgbedrijf - weigeringsbeslissing minister 08/10/2015

 

Personeelsbeheer

4.      Aanstellen vertegenwoordiger coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba

 

Patrimonium

5.      Vraag tot definitieve beslissing om onderhands te verkopen: verschillende percelen gelegen te Hansbeke

6.      Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: verschillende percelen te Bierbeek en Hoegaarden

7.      Vraag tot definitieve beslissing om te verkopen aan de Vlaamse Landmaatschappij: een perceel landbouwgrond te Lubbeek

 

Centrale Aankoopdienst

8.      OL-FCD-2018-033 - Aanduiden DPO

 

Coördinatie Sociale Dienst

9.      Garanties opvolging noodopvang bij Dijledal

10.    Herhuisvesting Monnikenstraat en verhaal kosten

 

Varia

V1.    Varia

 

 

Geertrui Vanloo                                                                        Herwig Beckers

adjunct-algemeen directeur                                                      voorzitter