Agendapunten volgende vergadering

Agendapunten openbaar gedeelte OCMW-Raad van 18 oktober 2018

Secretariaat

1. Goedkeuring van de notulen van de Openbare Zitting van 20 september 2018

2. Toelichting werkzaamheden en projecten ervaringsdeskundige

3. Toelichting over de evolutie en de huidige stand van de cijfers tewerkstellingsmaatregelen voor leefloners bij OCMW Leuven

4. Privacy - HeLics - overeenkomst

Patrimonium

5. Vraag tot goedkeuring verhuring KB 23

6. Overeenkomst houdende bezetting ter bede, percelen gelegen te Bierbeek 

7. Onze-Lieve-Vrouwstraat 42 te 3000 Leuven: erfpacht ten algemenen nutte van het voormalige bloedtransfusiecentrum aan de stad Leuven

Financiële dienst

8. Besluit Gouverneur goedkeuring jaarrekening 2017 

Varia

V1.    Varia

 

Geertrui Vanloo                                                                 Herwig Beckers
adjunct-algemeen directeur                                            voorzitter