Bestuursnota's

Bestuursnota 2013-2018

OCMW Leuven zet zich voor deze bestuursperiode in op een versterkte strijd tegen (kinder)armoede, op een toegankelijke dienstverlening en op participatie van zijn cliƫnten. Ouderen worden ondersteund om - indien ze dit wensen - zo lang mogelijk in hun thuismilieu te kunnen blijven. Onze woonzorgcentra bieden een thuis aan zorgbehoevende senioren.

Bestuursnota 2007-2012

In de bestuursnota 'Voor een solidaire Leuvense gemeenschap. Krachtlijnen voor een eigentijds en slagkrachtig OCMW beleid' vindt u meer informatie over het OCMW-beleid 2007-2012.