Bestuursnota's en -documenten

Bestuursnota 2019 - 2025

Het stadsbestuur en OCMW Leuven legde in de bestuursnota 10 prioriteiten vast, in overleg met experten en stadsdiensten. Die moeten van Leuven een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden maken.

Bestuursnota 2013-2018

OCMW Leuven zet deze bestuursperiode in op een versterkte strijd tegen (kinder)armoede, een toegankelijke dienstverlening en participatie van de cliënten. Ouderen worden ondersteund om - indien ze dit wensen - zo lang mogelijk in hun thuismilieu te kunnen blijven. Onze woonzorgcentra bieden een thuis aan zorgbehoevende senioren.

Bestuursnota 2007-2012

In de bestuursnota 'Voor een solidaire Leuvense gemeenschap. Krachtlijnen voor een eigentijds en slagkrachtig OCMW beleid' vindt u meer informatie over het OCMW-beleid 2007-2012.

Bestuursdocumenten