Over OCMW Leuven

Waarmee kunnen we u helpen:

Andere informatie nodig?

Team Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra

Borgstelling

Bij opname in een rustoord wordt steeds een borgstelling gevraagd, om zeker te zijn dat de facturen betaald worden. Maar niet iedereen heeft genoeg middelen of een familielid dat borgsteller wil zijn. In dat geval kan je een betalingsverbintenis aanvragen, waarbij OCMW Leuven zich borg stelt. 

Procedure

1.  Team Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra van OCMW onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  • Indien mogelijk, optimaliseren ze je inkomsten door premies of tegemoetkomingen aan te vragen
  • Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht

2.  Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist of de betalingsverbintenis al dan niet wordt toegekend.

Voor meer info: contacteer Team Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra.

Team Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra

Enkel op afspraak