Over OCMW Leuven

Waarmee kunnen we u helpen:

Andere informatie nodig?

Jaarverslag 2016. Samen komen we verder

Wij zijn bijzonder fier dat we u het jaarverslag 2016 van OCMW Leuven kunnen voorstellen. U zal merken dat 2016 voor ons in het teken stond van samenwerking. Niet alleen extern, maar ook intern werden de banden nauwer gesmeed en werkten we samen aan tal van nieuwe projecten. Dit alles om de dienstverlening naar onze cliënten nog sneller en beter op hen af te stemmen en tegelijkertijd ook onze eigen medewerkers beter te begeleiden en te ondersteunen in hun job.

In 2016 kreeg onze Sociale Dienst te maken met één van de grootste uitdagingen van deze tijd: de vluchtelingenproblematiek. Hiervoor werken we nauw samen met vzw Pin, Caritas International en Solentra; organisaties die veel ervaring hebben met het begeleiden van vluchtelingen.

In Ouderenzorg wilden we in 2016 hoofdzakelijk innoveren. Samen met onze partners, medewerkers, de bewoners zelf en hun familie werkten we onder meer voor woonzorgcentrum Booghuys een nieuw en warm woonconcept van kleinschaliger wonen uit voor mensen met dementie. Ook Zorgzeker, het centrale aanspreekpunt voor alle inwoners van Leuven, heeft in 2016 zijn vaste contouren gekregen en dit jaar starten we ook onze nieuwe dienstverlening van thuiszorg, nl. kraamzorg.

U kan het resultaat van deze talloze samenwerkingen en projecten van OCMW Leuven ontdekken in dit jaarverslag, dat we voor u hebben gebundeld per thema.

Wij wensen u veel leesplezier.