Over OCMW Leuven

Waarmee kunnen we u helpen:

Andere informatie nodig?

Maak van je werkvloer een taalvloer voor nieuwkomers

Een van de grote uitdagingen voor nieuwkomers is het leren van onze taal. Nieuwkomers die cliënten worden bij OCMW Leuven volgen standaard lessen Nederlands in het volwassenonderwijs als ze de taal nog niet machtig zijn. Maar een taal leer je niet alleen op de schoolbanken. Om hun Nederlands extra te oefenen in de praktijk start OCMW Leuven met financiële steun van stad Leuven een nieuw project op. Dankzij ‘Taalvloer’ kunnen nieuwkomers onder begeleiding al doende hun taal oefenen op een werkvloer en leggen ze sneller meer sociale contacten.

Vrijwillige taalstage

“Concreet willen we hen als vrijwilliger inschakelen in een organisatie of vereniging, zodat ze ‘echte’ Nederlandstalige conversaties kunnen hebben en tegelijkertijd kunnen kennismaken met een Belgische (werk)omgeving”, verduidelijkt Herwig Beckers, voorzitter van OCMW Leuven. “Op die manier kan hun zelfvertrouwen in het Nederlands groeien en wordt hun nieuwe leven hier weer wat makkelijker.”

“Binnen de sociale economie hebben ondertussen al 23 anderstalige vrijwilligers hun taalstage positief beëindigd. De reacties zijn zeer enthousiast: de cursisten leren onze taal duidelijk sneller in de praktijk en ze voelen zich ook veel zelfzekerder om Nederlands te spreken. Werken en werkervaring opdoen is van groot belang - maar misschien nóg bepalender is het sociale contact en het sociale netwerk dat mensen kunnen opbouwen op en rond de werkplek. Samen babbelen, ontmoeting vergemakkelijken, nieuwe dingen leren in gesprek met elkaar, helpt allemaal om de taal te oefenen en helpt zo nieuwkomers voorbereiden en sterken om deel te nemen aan onze samenleving,” zegt Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken.

“Momenteel zijn er nog 47 andere mensen die zo’n vrijwillige taalstage volgen, onder wie twee personen buiten de sociale economie. Voor de taalbegeleiding werken we nauw samen met VDAB en Open School. Zij ondersteunen de medewerkers van de organisaties of verenigingen bij het communiceren met de anderstalige vrijwilligers via taalcoaching. Stad Leuven investeert in 2017 105.000 euro in het project. Door de vaste aanstelling van taalcoaches binnen een aantal sociale economie initiatieven worden collectief 35 permanente en voltijdse taalvloerplaatsen gecreëerd. OCMW Leuven investeert dit schooljaar ook 50.000 euro in de ondersteuning van taalvloeren buiten de sociale economie. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers die leefloongerechtigd zijn bij OCMW Leuven één euro extra per uur dat ze vrijwilig stage lopen op een taalvloer”, zegt Herwig Beckers.

Deelnemers bloeien open op de taalvloer

Gidey Gebrekidan Temelso is één van de vrijwilligers die ingeschakeld wordt op een taalvloer in de RuimteVaart: “Ik werk graag in de RuimteVaart, omdat je hier samenwerkt met vriendelijke mensen. Thuis ben ik altijd aan het denken of kijk ik op Facebook. Dat vind ik niet ontspannend. Tijdens het werken kan ik met mijn collega’s mijn Nederlands oefenen. Ook leer ik in de RuimteVaart veel nieuwe dingen kennen, zoals vanillesuiker, mozzarella, soep of een rijstsalade maken. In de RuimteVaart kan ik ontspannen.”

Taalcoach Anna Raymaekers begeleidt Gidey in de RuimteVaart. Zij bevestigt de meerwaarde van de taalvloeren: “In de RuimteVaart zie ik deelnemers van de taalvloer echt openbloeien. Hier krijgen ze niet alleen kansen om te communiceren in het Nederlands, maar wordt er ook ruimte gemaakt om mensen te ontmoeten en verschillende culturen te leren kennen.”

Maak van je werkvloer een taalvloer

Om hun netwerk van taalvloeren uit te breiden, doen de partners een oproep naar organisaties, en verenigingen die net zoals de RuimteVaart vrijwilligers willen inschakelen in een functie waarin veel sociaal contact mogelijk is. Het uitgangspunt is dat de vrijwilliger zijn Nederlands kan oefenen. Hierbij kan hij eenvoudige taken uitvoeren, samen met een vaste medewerker. Werkgevers en organisaties die zich hiervoor willen engageren, kunnen terecht op www.ocmw-leuven.be/taalvloer voor alle informatie over het project. Daar delen ook andere cursisten hun ervaringen.