Over OCMW Leuven

Waarmee kunnen we u helpen:

Andere informatie nodig?

Publicaties

Jaarverslag 2017 - Samen leven in Leuven

We stellen u graag het jaarverslag van 2017 voor. Het was in vele opzichten een schakeljaar voor OCMW Leuven. Het zorgaanbod van Leuven werd gebundeld in een nieuw zorgbedrijf, waardoor thuis- en ouderenzorg niet langer deel uitmaken van OCMW Leuven. Onze werking is vanaf nu toegespitst op de kernopdracht van elk OCMW, namelijk maatschappelijke dienstverlening. 
 

Jaarverslag 2016

Wij zijn bijzonder fier dat we u het jaarverslag 2016 van OCMW Leuven kunnen voorstellen. U zal merken dat 2016 voor ons in het teken stond van samenwerking. U kan het resultaat van deze talloze samenwerkingen en projecten van OCMW Leuven ontdekken in dit jaarverslag.

Folder 'Digipunten in basiswerkingen in Leuven'

Digipunten zijn basiswerkingen in Leuven waar u terecht kunt met al uw digitale noden. U kunt er gebruik maken van een computer en internet. Vaak kunt u er ook printen, kopiëren en/of scannen. 

Jaarverslag 2015

De grote toestroom van vluchtelingen in Europa zorgde voor een ongekende druk op de lidstaten en hun onderlinge samenwerking en solidariteit werden zwaar op de proef gesteld. De lokale besturen en specifiek de OCMW's zouden traditiegetrouw ook een belangrijke rol van betekenis spelen in een kwaliteitsvolle en menswaardige opvang en begeleiding van deze ontheemde groep van mensen. Daarnaast heeft OCMW Leuven een Lokaal Opvanginitiatief ( LOI) voor niet-begeleide minderjarigen op poten gezet om deze zeer kwetsbare groep van jongeren op weg te helpen naar een toekomst waar kansen en opportuniteiten realiteit kunnen worden. 

In de ouderenzorg werd de nadruk gelegd op actieve beweging. Tal van initiatieven, al dan niet in samenwerking met andere actoren, werden uitgewerkt om bij senioren een grotere vorm van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen en te handhaven. 

Het Agentschap Vlaanderen van het Europees Sociaal Fonds heeft Thuiszorg van OCMW Leuven het prestigieuze ESF-kwaliteitslabel toegekend. Dit is zonder meer een enorme erkenning en waardering voor de dagelijkse inzet van de ganse ploeg. 

Alle andere activiteiten en evenementen kan u per departement terugvinden in dit jaarverslag 2015.

Jaarverslag 2014

In de Ouderenzorg, Thuiszorg en Sociale Dienst van OCMW Leuven is de wederzijdse communicatie al lang ingeburgerd en wint zij nog aan belang. In de focus van dit jaarverslag 2014 leest u hoe elk departement de vinger aan de pols probeert te houden via bestendige en vernieuwende vormen van inspraak en participatie. 

Jaarverslag 2013

Dit jaarverslag 2013 biedt een overzicht van de werking van OCMW Leuven. De structuur van dit jaarverslag is gebaseerd op de drie pijlers van de dienstverlening die OCMW Leuven aanbiedt: sociale dienstverlening, Ouderenzorg en Thuiszorg. Voor elke pijler is er een toelichting van een focus, zijn er enkele thematische dossiers en cijfermateriaal. 2013 was een jaar van forse investeringen: investering in de strijd tegen kinderarmoede, investering in infrastructuur voor Ouderenzorg en investering in duurzame mobiliteit voor onze Thuiszorg.

Jaarverslag 2012

Dit jaarverslag 2012 bevat een bundeling van activiteiten en projecten van dienstverlening en interne werking van OCMW Leuven in 2012.

Het Europees Jaar van Actief Ouder Worden en Intergenerationele Solidariteit heeft ons geïnspireerd en uitgedaagd om ook op dat vlak blijvend een vooraanstaande rol te spelen binnen de sectoren waarin wij werkzaam zijn. Het steeds op zoek gaan naar gepaste en innovatieve oplossingen voor de noden die zich aandienen op het vlak van werkgelegenheid, deelname aan de samenleving en (zelfstandig) wonen, is een dagelijkse bekommernis van de medewerkers van OCMW Leuven.

Jaarverslag 2011

Dit jaarverslag 2011 bevat een bundeling van activiteiten en projecten van dienstverlening en interne werking van OCMW Leuven in 2011.