Parkschool - Een aangename speelplaats (2016)

Beschrijving actie

SBLO Parkschool heeft een groot pijnpunt: een tekort aan ruimte. Daardoor moet de school creatief nadenken over het optimaal benutten van de aanwezige ruimte. Ze willen ervoor zorgen dat leerlingen de speeltijden zinvol en aangenaam kunnen doorbrengen.

De school richtte een werkgroep 'speelplaatswerking' op, die deze zaken helpt te optimaliseren. De focus ligt op het stimuleren van positief (samen)spel. Op die manier werkt de school preventief aan gedragsproblemen van leerlingen. De school kocht daarom spelmateriaal aan, waarmee de kinderen zich kunnen amuseren op de speelplaats. 

Bijdrage kinderarmoede

Het spelmateriaal wordt dagelijks gebruikt: tijdens de speeltijd, door de kleuters van het SKLO, bij de naschoolse opvang en tijdens de zomerkampen. 

De kinderen kunnen nu voetballen en basketten, of andere leuke spelletjes spelen. De grotere kinderen uit het finaliteitsniveau lenen het speelgoed uit aan de jongste kinderen, en trainen zo hun sociale vaardigheden. In de klassen zelf is er een speelgoedkoffer, en leren kinderen bepaalde spelletjes spelen.

Voor de kinderen uit het vorderingsniveau en doorstromingsniveau zijn er soms spelletjesmiddagen onder de middagpauze. Ze leren dan gezelschapsspellen spelen. Op andere dagen zijn er stille middagen, waarin ze in alle rust kunnen tekenen, stripverhalen lezen of andere activiteiten zoals armbandjes maken.

We merken dat kinderen rustiger worden als ze actief bezig zijn, socialer vaardig worden en minder gedragsproblemen vertonen.

Beschrijving organisatie

Parkschool Leuven biedt Buitengewoon onderwijs aan voor kinderen met leerproblemen (type basisaanbod) of aan kinderen met ASS (autisme type 9). Er zijn 246 leerlingen van 6 tot 13 jaar. Er is ook naschoolse opvang voor kinderen van de Parkschool en van SKLO Leuven. 

In vergelijking met een gewone school ligt het percentage kinderen uit kansarme gezinnen hoger. Er zijn veel kinderen met werkloze ouders of ouders met een lage opleiding, kinderen uit gezinnen die een moeilijke scheiding achter de rug hebben, kinderen die in een instelling verblijven … De laatste jaren zijn er ook steeds meer kinderen die thuis geen Nederlands spreken.

Tijdens de zomervakantie zijn er zomerkampen voor kleuters, georganiseerd door de jeugddienst van de Stad Leuven, en een zomerkamp voor kinderen met een beperking in de Parkschool, georganiseerd door het Balanske.

Getuigenis

  • Een leerling: 'Ik ga graag naar de stille namiddag, het is daar rustig'
  • Een leerling: 'De speeltijden zijn veel leuker als we speelgoed krijgen!'
  • Een leerling: 'Ik vind het fijn om het speelgoed uit te lenen aan de kleinere kinderen'
  • Een leerling: 'Jongens spelen liever met de voetbal, en de meisjes met de springtouwen. Maar sommige meisjes voetballen ook goed, en sommige jongens doen liever mee met het springtouw.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Parkschool Leuven - Geldenaaksebaan 18, 3001 Heverlee

Telefoon