Riso Vlaams Brabant - Vrijetijdsaanbod (2016)

Beschrijving actie

Elke maandag, dinsdag en donderdag organiseert Riso Vlaams Brabant huiswerkbegeleiding en activiteiten voor kinderen van de lagere school. Er zijn 41 kinderen ingeschreven. Na de huiswerkbegeleiding kunnen de kinderen knutselen, spelen en deelnemen of workshops. Op woensdagnamiddag is er een telkens een activiteit, en in de vakanties is er speelpleinwerking. Riso Vlaams Brabant kocht voetbaltruitjes, voetballen en gezelschapsspellen aan om te gebruiken tijdens de activiteiten.

Bijdrage kinderarmoede

Elke woensdag is er een voetbaltraining, voor zo'n 25 kinderen. Het is een laagdrempelige activiteit waar deelnemers leren samen te spelen en omgaan te met competitie. Ze zijn blij met hun voetbaltruitjes en dragen ze elke week, de ballen worden bijna dagelijks gebruikt.

De spelletjes (Emoscoop en Huis vol gevoelens) helpen kinderen bij het uiten van gevoelens en versteken ze op mentaal vlak. 

Beschrijving organisatie

Riso Vlaams-Brabant is een vzw die op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk organiseert. Riso werkt met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten, en pakt samen met hen problemen aan rond huisvesting, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Dat "samen met hen" maakt hun werk uniek.

De wijk Casablanca is erg divers: er wonen zowel rasechte Leuvenaars als nieuwkomers. Dat zorgt voor taal- en cultuurverschillen, en vraagt om begrip voor elkaars situatie en inlevingsvermogen.

Daarnaast wonen er ook veel mensen met financiële moeilijkheden. Ze hebben een minimuminkomen, een leefloon of een andere uitkering. Velen raken in een neerwaartse spiraal, en hun kinderen vinden moeilijk aansluiting bij het gewone vrijetijdsaanbod en hebben problemen op school. Met participatie en betrokkenheid van de bewoners wil het buurtwerk die neerwaartse spiraal doorbreken.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Riso Vlaams Brabant - Casablanca