Sancta Maria - speelgoedkast (2016)

Beschrijving actie

Basisschool Sancta Maria kocht spelletjes aan, en nodigt ouders uit om ze samen met hun kinderen te komen spelen. Een leerkracht is enkele uren per week aangesteld om de spelletjes met de ouders en de kinderen te spelen. De ouders kunnen de spelletjes daarna twee weken mee naar huis nemen, om ze opnieuw spelen. Er zijn verschillende soorten spelletjes: kaartspelen, bordspelen, bouwspelen, puzzels …

Bijdrage kinderarmoede

Ouders die zelf niet de middelen hebben om spelletjes te kopen, kunnen nu regelmatige spelletjes spelen met hun kinderen. Elke week zijn er een of twee halve dagen waarop ze speelgoed kunnen uitlenen. Zo bereikt de school vijftien tot twintig kansarme kinderen en hun ouders.

Beschrijving organisatie

Sancta Maria wil dat iedereen, ongeacht de thuissituatie, ook buiten school zoveel mogelijk ontwikkelingskansen krijgt. Het project start vanaf de tweede kleuterklas.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

E-mail
Telefoon