Sint-Jansschool - Spelotheek & verteltassen (2016)

Beschrijving actie

Sint-Jansschool richtte een spelotheek in en kocht verteltassen aan. Een gevarieerd aanbod zorgt voor brede ontwikkelingskansen.

De spelotheek is toegankelijk voor de hele kleuterschool (2,5 jaar tot 6 jaar). Kleuters die thuis minder kans krijgen om met de juiste materialen te spelen, krijgen voorrang. Ouders kunnen in samenspraak met de klasleerkracht ook spelmateriaal uitlenen. Op termijn wil de school de doelgroep verder uitbreiden. 

Omdat de spelotheek een succes is in de kleuterschool, is het eerste leerjaar aan de slag gegaan met verteltassen. Dat zijn mooie tassen met een boek en ondersteunend materiaal om het verhaal tot leven te brengen.

Bijdrage kinderarmoede

Vele ouders hebben nood aan gepast ontwikkelingsmateriaal. Zo kwam het idee om een uitleendienst op te richten. Al het materiaal ligt in een klaslokaal, en ouders zoeken samen met de leerkracht naar materiaal dat ze mee naar huis willen nemen. Zo mogen het twee weken meenemen, nadien wordt het weer ingeleverd. Om de orde te behouden, werd een reglement, een afsprakenbrief en uitleenfiche opgesteld.

Beschrijving organisatie

Sint-Jansschool is een echte stadsschool, er is veel diversiteit. De school merkt dat niet in alle culturen het 'naar school gaan' en 'leren' in de kleuterklas gekend is.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Sint-Jansschool

Telefoon