Vast bureau

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het bepaalt het beleid over interne activiteiten. Het vast bureau komt wekelijks samen. 

Sinds 1 januari 2019 is de samenstelling van het vast bureau hetzelfde als die van het college van burgemeester en schepenen.

Je kan de agenda en verslagen van de vergaderingen online raadplegen.

Regels en afspraken

Downloads

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.