BuBao Woudlucht

BuBaO Woudlucht is een school voor buitengewoon basisonderwijs, gericht op kinderen met een lichte, matige of ernstige beperking. Ook kinderen met autisme kunnen er terecht. In BuBaO Woudlucht zijn er veel kinderen met een buitenlandse nationaliteit of uit kwetsbare sociale milieus. 

De school biedt voor ieder kind onderwijs op maat, waar kinderen met een beperking kunnen ontplooien tot volwassenen die een plaats hebben in de maatschappij. Ieder kind wordt individueel benaderd, op eigen tempo en niveau. 

BuBao Woudlucht

Telefoon