BuBao Woudlucht - Prentenboeken & speelblokken (2016)

Beschrijving actie

Basisschool voor buitengewoon onderwijs (BuBaO) Woudlucht kocht Fundels prentenboeken en XL-speelblokken aan:

  • Fundels prentenboeken zijn digitale prentenboeken die met animaties en doe-activiteiten het verhaal tot leven brengen. Woudlucht kocht verschillende licenties voor kleuterklassen en lagere schoolklassen.
  • XL-speelblokken: kinderen kunnen ermee spelen in de naschoolse opvang of de leerkrachten kunnen ze tijdens de lessen gebruiken.

Bijdrage kinderarmoede

De Fundels prentenboeken worden voorgelezen aan de kinderen. In BuBaO Woudlucht zijn er veel kinderen die thuis weinig lezen of waar er weinig wordt voorgelezen. De Fundels zijn een meerwaarde, want ze stimuleren de kinderen tot lezen en vergroten hun taalgevoel.

De XL-speelblokken bevorderen het fantasiespel en het samenspel. Bij veel allochtone en kansarme gezinnen is er weinig speelgoed voor de kinderen thuis;

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

BuBaO Woudlucht

Telefoon