De Grasmus - Iedereen fietst (2016)

Beschrijving actie

De Grasmus kocht fietsen aan om de fietsvaardigheid van kinderen tussen 3 en 8 jaar te verbeteren. Kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar maken kennis met verschillende soorten fietsen en gebruiken ze bij de opvang, de speeltijd en de turnles. In de turnles is er een specifieke activiteit rond behendigheid en leren ze te fietsen op een parcours.

Bijdrage kinderarmoede

Vele leerlingen van De Grasmus wonen in een kleine woning of appartement zonder tuin. Ze hebben geen kans om te leren fietsen, want de stad is te gevaarlijk. Bovendien hebben ze vaak geen geld om een goede fiets te kopen. In de Grasmus leren ze fietsen, en krijgen ze veel kansen om te bewegen.

Getuigenis

Een ouder: 'Onze dochter was erg terughoudend bij het leren fietsen, ook al zag ze van haar zus hoe het moest. Door de kinderen op school te zien fietsen heeft ze spontaan besloten het toch uit te proberen. Op een dag stelden we vast dat ze kon fietsen. Zelfstandig fietsen in de stad zal nog niet voor meteen zijn, maar de basis is gelegd.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Leefschool De Grasmus - Grasmushof 5, 3000 Leuven

Telefoon