GO! Basisschool Hertog Karel - ICT verruimt de blik (2016)

Beschrijving actie

GO! Basisschool Hertog Karel wil leerlingen de kans geven om hun digitale competenties te ontwikkelen en te versterken. Slechts enkele leerlingen hebben thuis een computer. Met de aankoop van laptops, geluidsboxen, projectieschermen en een computerkasten streeft de school onderstaande doelen na.

In de school

Met interactieve lessen brengt de school de digitale realiteit in de klas. De leerkrachten kunnen hun laptop aansluiten op het draadloze internet, om hun lessen in de klas te projecteren. In de multifunctionele ruimte staan nieuwe computers, die leerlingen ook na schooltijd in de huiswerkklas kunnen gebruiken voor hun taken.

De laptops worden op termijn via de interne uitleendienst van de school ter beschikking gesteld. Later wil de school dat uitbreiden naar alle bewoners van de buurt. Er wordt nagedacht over hoe het materiaal op een efficiënte manier kan gebruikt worden door de bewoners, onder begeleiding van vrijwilligers en andere bewoners. De school en het buurtcentrum gaan na of ze vormingen kunnen aanbieden.

Het doel is om een centrale schakel zijn in het verkleinen van de digitale kloof. Door samen met de andere partners de samenwerking tussen de inwoners van de buurt te bevorderen, ontstaat een buurt waar het goed is om te wonen.

In de klas

De pc's, mobiele pc-kasten en geluidsboxen worden door de leerkrachten gebruikt om de ICT-leerplandoelen te realiseren. Elke klas heeft nu een projectiescherm en beamer. In de ICT-lessen werken leerlingen per 2 aan 1 computer. Ook in de huiswerkklas kunnen de leerlingen het ICT-materiaal gebruiken.

Bijdrage kinderarmoede

Alle leerlingen van de school gebruiken het aangekochte materiaal in de klas, de huiswerkklas en de multifunctionele leesruimte. 

Getuigenis

  • Leerling: 'Superhandig dat ik nu opzoekingswerk kan doen in de huiswerkklas doen in plaats van in de bib!'
  • Buurtwerking: 'De aankoop van het ICT materiaal biedt heel wat mogelijkheden om de buurt en de school nauwer samen te brengen.'
  • Ouder: 'Super initiatief! Jammer dat dit niet vroeger werd opgestart.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

GO! Basisschool Hertog Karel – Wilsele

Telefoon