Vrije Basisschool De Twijg

Beschrijving organisatie

VBS De Twijg is een katholieke dorpsschool voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met oog voor diversiteit. Ook ouders zijn welkom: ze hebben inspraak en zetten samen met de leerkrachten hun schouders onder tal van activiteiten. Er hangt een gemoedelijke sfeer en iedereen kent elkaar. Zelfs oud-leerlingen voelen dat de Twijgdeuren steeds voor hen blijven openstaan. Het leerkrachtenteam vindt het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor hun omgeving.

De laatste jaren zijn er een stijgend aantal anderstalige leerlingen en kinderen uit gezinnen met een lage socio-economische status. Sinds het M-decreet zijn er ook kleuters met het syndroom van Down.

Vrije Basisschool De Twijg

Telefoon