Vrije Basisschool De Twijg - Leeragenda's (2018)

Beschrijving actie

VBS De Twijg kocht nieuwe leeragenda's om makkelijk te communiceren met de ouders. Zo zijn ze meer betrokken omdat ze de agenda van hun kind kennen en kunnen ze helpen met planningen maken. Kinderen worden in de klas aangemoedigd om de agenda thuis te laten lezen en in te vullen. Daarnaast krijgen de kinderen studietips dankzij de leerlijn 'leren leren'. 

De school kocht ook nieuw spelmateriaal en speelblokken. Daarmee kunnen de kinderen hun sociale vaardigheden verbeteren. Met de uitdagende speeltoestellen die op de speelplaats staan, kunnen ook kinderen uit kansarme gezinnen ravotten op leuke speeltoestellen. 

Bijdrage kinderarmoede

De nieuwe agenda's verkleinen de kloof tussen school en thuis. 

De nieuwe speeltoestellen zorgen ervoor dat de kinderen druk in de weer zijn. Ze spelen meer samen en vervelen zich minder. Bovendien wordt er minder gepest.