Kinderwerking Casablanca

Riso Vlaams Brabant

Kinderwerking Casablanca is een onderdeel van buurtwerk Casablanca, een project van Riso Vlaams Brabant. Riso Vlaams Brabant organiseert op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk. Ze werken met groepen die moeilijk kunnen opkomen voor hun rechten.

Buurtwerk Casablanca

Vele bewoners in de wijk Casablanca hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze moeten rondkomen met een minimuminkomen, een leefloon of een andere uitkering. Buurtwerk Casablanca pakt samen met hen problemen aan rond huisvesting, vereenzaming, onderwijs en arbeid. Dat ‘samen met hen’ maakt de werking uniek.

Kinderwerking Casablanca

De kinderen uit de buurt Casablanca vinden vaak geen aansluiting bij het gewone vrijetijdsaanbod. De kinderwerking bereikt zo’n 40 lagereschoolkinderen uit de wijk. Tijdens de week bieden ze huiswerkbegeleiding, activiteiten en workshops aan. Daarnaast organiseren ze ook activiteiten voor ouders.

Kinderwerking Casablanca

Telefoon