Kinderwerking Fabota

Buurtwerk 't Lampeke is een Leuvense kinderen- en jongerenwerking met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. 

Fabota is de kinderwerking van 't Lampeke en richt zich op kinderen tussen 2,5 jaar en 14 jaar en hun ouders. Dagelijks komen er zo'n 80 kinderen naar Fabota, in de vakanties loopt dat op tot 100. De groep is zeer divers. Kinderen uit kansarme gezinnen zijn de belangrijkste uitdaging. Ook kinderen met een fysieke, mentale of sociale handicap zijn welkom. Het is een bewuste keuze om alle kinderen zoveel mogelijk samen te laten spelen.

Naast kinderwerking Fabota, heeft Buurtwerk ’t Lampeke nog 3 deelwerkingen: de peutertuin, de jongerenwerking en het buurthuis voor volwassenen en gezinnen. Ze werken op 3 terreinen: basiswerk, projectwerk en beleidsbeïnvloedend werk.

Kinderwerking Fabota

Telefoon