Middenschool Ter Beuke - Zelfgemaakte houten speeltoestellen (2016)

Beschrijving actie

In Middenschool Ter Beuke is een deel van de leerlingen kansarm. De school is daarom kleinschalig en voorziet optimale begeleiding in een groene omgeving. Als kleine school is er weinig budget om te investeren in degelijk sport- en spelmateriaal. Als schoolproject hebben de leerlingen uit de studierichting 'hout' nieuwe voetbalgoals en kermisattracties zoals sjoelbakken en ringwerpen uit duurzaam houtmateriaal gemaakt. 

Bijdrage kinderarmoede

De middenschool, basisschool, naschoolse opvang en de speelpleinwerking kunnen het spelmateriaal gebruiken. Zo krijgen alle kinderen de kans om te spelen en sporten in een veilige omgeving.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Middenschool Ter Beuke

Telefoon