De Mobil vzw - spelmateriaal en taalkoffers (2016)

Beschrijving actie

De Mobil vzw kocht spelmateriaal aan. Dat dient om de contacten tussen ouder en kind te stimuleren en de taalkoffers uit te breiden.

In een taalkoffer zitten spelletjes waarmee de taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Er zijn verschillende koffers met elk een thema, waaronder zindelijkheid, voertuigen en gezond eten. Ze worden gebruikt bij procesgroepen en worden uitgeleend aan de gezinnen. 

Bijdrage kinderarmoede

Het spelmateriaal wordt twee keer per week gebruikt door de aanwezige gezinnen. Ouders leren dat meespelen met je kind geen opgave hoeft te zijn, terwijl de kinderen nieuw spelmateriaal ontdekken. Later kunnen ze het materiaal ontlenen of zelf aankopen. Thuis spelen is goed voor de algemene ontwikkeling van de kinderen.

Met het spelmateriaal worden ouder en kind ook voorbereid op school, want hetzelfde materiaal en thema’s komen aan bod in de kleuterklas. Ouders die de werkwijze kennen, hebben meer vertrouwen in de school. Dat bevordert dan weer de integratie en doorbreekt het sociaal isolement.

Beschrijving organisatie

De Mobil is een erkend Inloopteam (integraal laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt). Gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar) en aanstaande ouders kunnen er terecht vragen of problemen rond opvoeding, of kunnen er andere gezinnen ontmoeten. Er is extra aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

De Mobil vzw

Telefoon