Domo vzw

De vrijwilligers van Domo vzw ondersteunen kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Zowel één-als tweeoudergezinnen en zowel allochtone als autochtone gezinnen kunnen er terecht. 

De vrijwilligers zijn geen hulpverleners. Ze gaan vanuit hun hart mee in de levensweg van het gezin. Wekelijks trekt de vrijwilliger enkele uren samen met het gezin op bij hun thuis. Hij biedt ontspanning aan de kinderen en stimuleert hen om hun eigen talenten te ontdekken. De draagkracht van de ouders wordt groter en dat verbetert ook het welzijn van de kinderen.

Wat de vrijwilliger juist in het gezin doet, gebeurt in overleg met de ouders en hang af van de noden van het gezin. Het gaat van spelletjes spelen en helpen met huiswerk tot een uitstap doen.

In 2017 werden in totaal 111 gezinnen (met 264 kinderen) ondersteund door een Domo-vrijwilliger.