Domo vzw - spelotheek (2016)

Beschrijving actie

Door de samenwerking met UC Leuven-Limburg en de inzet van stagiaires uit de richting Sociale Readaptatiewetenschappen is het aantal vrijwilligers van Domo vzw hard gestegen. Daardoor worden er meer boeken, spelletjes en andere materialen geleend uit de bib en de spelotheek. Er zijn ook steeds meer gezinnen of alleenstaande moeders met pasgeboren kinderen die langskomen. Er was dus nood aan uitbreiding, zodat alle kinderen spelletjes kunnen spelen en educatief materiaal gebruiken. 

Domo vzw kocht zo'n 70 nieuwe spelletjes aan, in drie categorieën:

  1. Gezelschapsspelletjes voor het hele gezin
  2. Educatieve spelletjes en leermateriaal
  3. Spelletjes voor hele jonge kinderen

Bijdrage kinderarmoede

In veel gezinnen die Domo vzw ondersteunt is spelmateriaal beperkt of niet aanwezig. Nochtans ontwikkelen kinderen bij het spelen van gezelschapsspellen bepaalde vaardigheden:

  • Rekening houden met mekaar
  • Beurt afwachten
  • Omgaan met winnen en verliezen
  • Positief communiceren
  • Taalvaardigheid
  • Respect voor materialen
  • Waarnemen, denken, lezen, schrijven en rekenen

Het spelen gebeurt in een leuke en gemoedelijke sfeer, samen met de vrijwilliger en liefst ook met de ouders. Zo wordt er aan de ouder-kind relatie gewerkt en hebben de ouders een voorbeeld van hoe van het spelen kan genoten worden.

Er is een toename in het aantal ontleningen, vooral van de gezelschapsspellen. In 2014 was dat nog 165, op 8 december 2015 is het al 189. Hoewel de effecten van de spelletjes niet onmiddellijk meetbaar zijn, is Domo ervan overtuigd dat ze een positieve bijdrage leveren.

Domo koos voornamelijk voor HABA-spellen: leuk en leerzaam materiaal met een stevige en kleurrijke uitvoering. Bovendien is er een dienst naverkoop waar vervangstukken kunnen gekocht worden. Ook de spelletjes die niet van Haba zijn werden kritisch geselecteerd met het oog op stevigheid. 

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij