Toelage maatschappelijke participatie

OCMW-cliënten kunnen op verschillende manieren financiële hulp krijgen voor sport- en cultuurparticipatie. 

Eenmalige toelage voor sport en cultuur

  • Voor elke cliënt en zijn/haar gezinsleden
  • Maximum 50 euro per gezinslid
  • Eenmalig 

Vraag aan uw maatschappelijk werker of u in aanmerking komt

Sportcheques Stad Leuven

  • Voor elke cliënt van OCMW Leuven en zijn/haar gezinsleden
  • 50% korting op het lidgeld bij een erkende Leuvense sportclub (maximum 75 euro) 
  • 1 sportcheque per persoon per jaar

Goedkoper op Bloso Sportkamp

Kinderen van OCMW-cliënten kunnen 50% korting krijgen voor deelname aan een Bloso-sportkamp. Vraag aan OCMW Leuven een attest dat bewijst dat uw kind bij de doelgroep hoort.

Activiteiten 

OCMW Leuven organiseert samen externe partners regelmatig groepsactiviteiten zoals een filmvoorstelling, een uitstap of het sinterklaasfeest.