Toelage maatschappelijke participatie

OCMW cliënten kunnen op verschillende manieren financiële hulp krijgen voor sport- en cultuurparticipatie. 

Eenmalige toelage

Elke cliënt en zijn/haar gezinsleden komen in aanmerking voor een éénmalige toelage voor sport en cultuur. Die bedraagt maximum 50 euro per gezinslid. Vraag aan uw maatschappelijk werker of u in aanmerking komt.

Sportcheques Stad Leuven

Omdat bepaalde drempels er soms voor zorgen dat niet iedereen zich zomaar kan aansluiten bij sportclubs, steekt Iedereen zou moeten kunnen sporten, maar dat is niet voor iedereen evident. Verschillende drempels zorgen ervoor dat zich aansluiten bij een sportclub soms moeilijk is. Stad Leuven steekt daarom een handje toe in de vorm van sportcheques. Elke Leuvense OCMW-cliënt en zijn/haar gezinsleden hebben recht op 1 sportcheque per jaar. Daarmee krijgt u een korting van 50% op het lidgeld (met een maximum van 75 euro) bij een Leuvense sportclub die erkend is door de sportraad. 

Goedkoper op Bloso Sportkamp

Kinderen van OCMW-cliënten kunnen aan de helft van de normale prijs deelnemen aan een Bloso-sportkamp. OCMW Leuven moet hiervoor enkel een attest opmaken dat het kind tot de beoogde doelgroep behoort.

Activiteiten 

Tot slot organiseert OCMW Leuven samen externe partners regelmatig groepsactiviteiten zoals een filmvoorstelling, een uitstap, sinterklaasfeest ...