Toelage maatschappelijke participatie

Financiële steun voor sport en cultuur

OCMW Leuven biedt zijn cliënten financiële hulp voor sport en cultuur.

Wenst u te gaan sporten? Met de familie naar een toneelvoorstelling gaan?
Uw kind inschrijven voor een cursus? Materiaal kopen om uw hobby uit te oefenen?

Bent u cliënt van OCMW Leuven? Dan komen u en uw gezinsleden in aanmerking voor een éénmalige toelage. De toelage bedraagt maximum 50 euro per gezinslid. Vraag aan uw maatschappelijk werker of u in aanmerking komt voor deze actie.
Op regelmatige basis organiseert OCMW Leuven ook in samenwerking met externe partners een groepsactiviteit zoals een filmvoorstelling zijn, een uitstap, een sinterklaasfeest, ...

Sportcheques Stad Leuven

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub, door verschillende drempels die de aansluiting moeilijk maken. Daarom tracht de Stad Leuven hier een handje toe te steken in de vorm van sportcheques, aangeboden door de sportdienst.

Wenst u zich aan te sluiten bij een sportclub?

Elke Leuvense OCMW-client en al zijn gezinsleden hebben recht op 1 sportcheque per sportjaar.Daarmee krijgt u een korting van 50% op het lidgeld (met een maximum van 75 euro) bij een Leuvense sportclub (die erkend is door de sportraad).

Goedkoper op Bloso Sportkamp

Jaarlijks nemen duizenden kinderen en jongeren deel aan de Bloso-sportkampen. Als organisator van sportkampen heeft het Bloso een jarenlange ervaring en deskundigheid opgebouwd.
Kinderen van OCMW-cliënten kunnen aan de helft van de normale prijs deelnemen aan een Bloso-sportkamp. OCMW Leuven moet hiervoor enkel een attest opmaken dat het kind tot de beoogde doelgroep behoort.
De dienstverlening die het OCMW geeft aan het gezin mag ruim worden opgevat: een leefloon, budgetbegeleiding, een huurtoelage... Dit aanbod is perfect cumuleerbaar met andere bestaande participatiebevorderende initiatieven, zoals de geldsteun voor cultuur en sport.