Energielening van de Vlaamse overheid

Elektriciteit, gas en stookolie nemen een grote hap uit het gezinsbudget. U kan uw energieverbruik verlagen door bijvoorbeeld uw dak te isoleren, een condensatieketel te plaatsen of hoogrendementsglas te zetten. Maar zo'n maatregelen kosten geld. Daarom stelde de Vlaamse Overheid voor bepaalde doelgroepen een renteloze energielening ter beschikking. 

Voorwaarden

Doelgroep

 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan € 31 550 op basis van het inkomen van 3 jaar eerder (te verhogen met € 1 650 per persoon ten laste)
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 19 105,58, verhoogd met € 3 536,95 per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die door het OCMW worden begeleid omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.

Voor welke werken?

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsglas (ramen, deuren of poorten)
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel ...) 
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, op voorwaarde dat:
  • Het dak goed geïsoleerd is
  • Er geen enkel glas is
 • Zonneboilerof een ander zuinig systeem voor warm water
 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel indien energiescan de nood daarvan aantoont)
 • Energieopslag en beheerssystemen
 • Energieaudit, in combinatie met een van de vorige maatregelen

Bedrag

 • Maximum 15 000 euro
 • Interest: 0%
 • Binnen 10 jaar terugbetalen

Hoe aanvragen?

Leuvenaars kunnen de lening aanvragen via de website van het lokaal energiehuis IGO.

  Meer info

  Meer info: