Gezin (z)onder dak

Wat?

Met Gezin (z)onder dak wil OCMW Leuven de kans op huisvesting voor mensen in precaire omstandigheden verhogen. Als een verhuurder een huurovereenkomst aangaat met een OCMW-cliënt, stelt OCMW Leuven zich in het eerste jaar borg. Zo wordt een duurzame relatie tussen huurder en verhuurder verzekerd.

Waarom?

Een woning vinden is belangrijk voor kwetsbare gezinnen. Pas als ze een verblijfplaats hebben, kunnen de kinderen naar een vaste school en kunnen de ouders op zoek naar een vaste job. Maar OCMW-cliënten vinden vaak moeilijk huisvesting: verhuurders willen dat de huur op tijd wordt betaald en vrezen dat OCMW-cliënten dat niet kunnen. Met Gezin (z)onder dak wil OCMW Leuven die perceptie tegengaan en de huisvestingsmarkt voor iedereen toegankelijk maken.

Hoe?

Wanneer huisbazen via Gezin (z)onder dak willen verhuren aan OCMW-cliënten, gaan we op zoek naar een geschikte huurder. De verhuurder doet dat niet zelf. Het eerste jaar van de huurovereenkomst stelt OCMW Leuven zich borg. Dat verzekert de verhuurder van de maandelijkse huurinkomsten. Als er het eerste jaar geen problemen zijn geweest, verwachten we dat de verhuurder het contract verlengt.

Met de huurder zelf sluiten we een begeleidingsovereenkomst af met strikte afspraken. We garanderen een strikte opvolging van de woonsituatie, onder andere door regelmatige huisbezoeken en een controle op de betaling van de huur.

Als de huurder de afspraken niet naleeft, laten we dat weten aan de verhuurder. Zo kan de verhuurder, samen met ons, stappen ondernemen om de huurovereenkomst stop te zetten. 

Je aanbieden als verhuurder

Bent u eigenaar van een pand in Leuven dat u graag wil verhuren? Neem contact op met OCMW Leuven, via onderstaande contactgegevens.