Pendule

Elektriciteit, gas en stookolie nemen een steeds grotere hap uit het gezinsbudget. Het is dan ook interessant om er voor te zorgen dat uw woning minder energie verbruikt. Door het isoleren van het dak, het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel, het plaatsen van hoogrendementsglas,... zal u minder energie verbruiken en dus een lagere energiefactuur hebben.

Energiebesparende investeringen kosten natuurlijk wel geld. Daarom kan u een goedkope (2%) tot zelfs renteloze (0%) lening aangaan van maximaal 10 000 euro voor het uitvoeren van energiebesparende werken. Dit aanbod heet een energielening, en wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid.

Pendule cvba-so?

Verspreid over het grondgebied van het Vlaamse Gewest zijn er energiehuizen actief. Afhankelijk van waar de woning gelegen is, kan u beroep doen op een organisatie of een lokaal bestuur. Meer informatie over de verschillende energiehuizen kan u terugvinden op www.energiesparen.be.

De inwoners van Leuven kunnen voor deze energielening terecht bij Pendule cvba-so.

Pendule cvba-so is ontstaan uit een samenwerking tussen stad Leuven, OCMW Leuven en vzw SPIT om op een structurele en duurzame manier energiearmoede aan te pakken.

Goedkope of renteloze lening?

Er zijn twee opties mogelijk:

 • Elke inwoner van Leuven (eigenaar of huurder) kan een goedkope lening (JKP = 2%) aanvragen. Er zijn geen inkomensvoorwaarden aan verbonden.
 • Mensen die het financieel moeilijk hebben, hebben dan weer recht op een renteloze lening (JKP = 0%). Bovendien verdienen ze onze bijzondere aandacht: Pendule cvba-so biedt hen graag bijkomende technische, administratieve en financiële ondersteuning van de start tot het einde van de werken. Zo krijg je onder andere hulp bij het bepalen van de beste investering, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies. Dit heet ESCO-begeleiding en is volledig gratis.

Wie?

Iedereen in Leuven kan beroep doen op Pendule cvba-so voor een goedkope lening aan 2%. Indien u voldoet aan één van de volgende voorwaarden, heeft u recht op een renteloze lening:

 1. Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering;
 2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen van minder dan 17.303,80 euro, verhoogd met 3.203,40 euro per persoon ten laste (bedragen van kracht sinds 01/01/2016 en jaarlijks te indexeren);
 3. Personen die een beroep doen op schuldbemiddeling en niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen;
 4. Personen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden, omdat ze hun rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kunnen betalen.

Welke werken komen in aanmerking?

Volgende werken komen in aanmerking voor een energielening:

 • Dak- of zoldervloerisolatie 
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 
 • Muurisolatie 
 • Vloerisolatie 
 • Vervanging van een oude stookketel door een zuinige verwarmingsinstallatie 
 • Photo-voltaïsche zonnepanelen 
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water 
 • Luchtdichting en blowerdoortest 
 • Energie-audit 
 • Energiezuinig ventilatiesysteem 
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
 • Re-lighting of re-lamping

Let op: een lening voor de installatie van photo-voltaïsche zonnepanelen is enkel mogelijk wanneer de volgende investeringen reeds werden uitgevoerd in de woning: het dak werd geïsoleerd, de ramen hebben dubbel glas en de woning is uitgerust met hoogrendementsverwarming.

Woning?

Voor elke woning die minstens vijf jaar oud is en op het grondgebied van Leuven gelegen is, kan u aankloppen bij Pendule. De woning moet wel dienst doen als hoofdverblijfplaats.
In geval van nieuwbouw (of sloop en wederopbouw) komen deze investeringen enkel in aanmerking, indien het gaat om woningen die een E-peil van maximum E30 behalen.

Praktische info?

 • Lening op afbetaling van maximaal 10.000 euro per woning.
 • Vaste maandelijkse terugbetaling over een periode van maximaal 5 jaar (60 maanden).
 • Alle premies en subsidies zijn combineerbaar met de lening.
 • Vervroegde terugbetaling mogelijk zonder extra kost (bv. na uitbetaling premies).
 • De besparing op de energiefactuur volgt onmiddellijk, terwijl de investering gespreid betaald wordt.

Hoe kan ik een lening aanvragen bij Pendule?

 • Wanneer u nog maar in de fase zit dat u informatie aan het verzamelen bent, kan u het interesseformulier invullen of een afspraak maken om samen het financiële en het technisch aspect vrijblijvend te bespreken.
 • U kan ook rechtstreeks een kredietaanvraag indienen. Zodra u het aanvraagdossier volledig hebt ingediend, zullen we uw aanvraag zo snel mogelijk onderzoeken zodat u tijdig op de offerte kan intekenen. Lees ook het kredietreglement na.