Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit

De sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit is het laagste tarief in het land. Elke leverancier moet deze prijs automatisch aanrekenen als u er recht op hebt. Ook met een budgetmeter kunt u recht hebben op de sociale maximumprijs.
 

Heb ik recht op de sociale maximumprijs?

Iedereen die kan bewijzen dat hij, of iemand anders die onder zijn dak woont, aan een van de volgende voorwaarden voldoet, heeft recht op de sociale maximumprijs:

  • leefloon of equivalent van OCMW
  • inkomensvervangende- of, integratietegemoetkoming- of tegemoetkoming bij handicap (min. 65%)
  • tegemoetkoming hulp van derden
  • kinderbijslag voor kinderen met handicap min. 66%
  • inkomstengarantie ouderen (of IGO).

In de folder 'Recht op het sociaal tarief' van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u een lijst met alle categorieën van personen die recht hebben op de sociale maximumprijs.

De sociale maximumprijzen worden in principe automatisch toegekend. Toch is het nuttig om op uw energiefactuur na te kijken of dat ook gebeurd is. Is dit niet het geval, vraag dan een papieren attest bij de instelling die u het recht toekent. Dit stuurt u dan op naar uw energieleverancier.
 

Beschermd afnemer

Iedereen die recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas is ook een 'beschermd afnemer'. Dit heeft als voordelen dat:

  • u recht hebt op een kortingsbon van 150 euro voor de aanschaf van een nieuwe, energiezuinige koelkast of wasmachine. Deze kortingsbon kunt u aanvragen via de website van Eandis.
  • leveranciers u geen kosten mogen aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen als uw factuur niet tijdig betaald wordt.
  • u bij bepaalde energiebesparende investeringen hogere premies krijgt, bv. dakisolatie, installatie condensatieketel of plaatsing hoogrendementsglas.
     

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Bij vragen over het sociaal tarief of als u twijfelt of de sociale maximumprijs aan u is toegekend, contacteer dan uw maatschappelijk werker. Bent u geen cliënt van OCMW Leuven, contacteer dan de sociale dienst.