Sociale woning

Wilt u zich graag inschrijven voor een sociale woning? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor op grondgebied Leuven: