Verwarmingstoelage

De maximumprijs van stookolie is vaak erg hoog voor personen met een laag inkomen. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds kan dan tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur.

Voorwaarden voor een verwarmingstoelage stookolie via OCMW Leuven

  • U verwarmt met een stookolieproduct: huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. (Dus niet bij verwarming met aardgas of met propaan- en butaangas in flessen);
  • U heeft een laag inkomen - bruto belastbaar gezinsinkomen lager dan of gelijk aan 17.649,88 euro per jaar verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste - of u bent een persoon met schuldenoverlast;
  • U doet een aanvraag bij OCMW Leuven binnen de 60 dagen na de levering.

U kan de belangrijkste voorwaarden schematisch terugvinden in onze folder 'Verwarmingstoelage'.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

  • Bij grotere leveringen: tussen de 14 en 20 cent per liter, volgens de prijs, voor maximum 1.500 liter brandstof per kalenderjaar, per gezin;
  • Bij kleinere leveringen (aan de pomp): een eenmalig bedrag van 210 euro per kalenderjaar.
     

Hulp nodig?

Bent u al cliënt bij OCMW Leuven, contacteer dan uw maatschappelijk werker. Als u voor de eerste keer naar OCMW Leuven komt, wordt u ontvangen door een maatschappelijk werker van het onthaalteam.